//
archives

Luận văn giải tích

This category contains 2 posts

Mở rộng và ứng dụng bổ đề Gronwall-Bellman – luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sỹ chuyên ngành giải tích của Hoàng Thanh Long (Tài liệu tham khảo) Link tải về: Luanvan_HoangThanhLong

Nghiệm toàn cục của một số phương trình vi phân phức

Luận văn thạc sỹ – chuyên ngành Toán giải tích – Lưu Thị Minh Tâm – Đại học Thái Nguyên 2010 Link tải về: NGHIEMTOANCUC-CUA-PTVIPHAN-PHUC