//
archives

Giải tích lồi

This category contains 1 post

Giáo trình giải tích lồi (tài liệu tham khảo)

Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình giải tích lồi – Huỳnh Thế Phùng – Đại học Link tải về: Giaitichloi-HTPhung – n2o.vn 2. Convex Analysis in general vecto space – C Zălinescu Link tải về: giai-tich-loi-tren-khong-gianvectotopo