//
archives

Hình học phằng lớp 10

This category contains 2 posts

Bài tập về Phép dời hình – lớp 11 (có đáp số)

Bài tập về phép dời hình cho các bạn lớp 11 và ôn thi đại học Link tải về:Phep doi hinh

Bài tập về phép đối xứng trục – phép quay

Vài bài tập về phép đối xứng trục và phép quay – lớp 11 link tải về: phep doi xung truc-phep quay