//
archives

Archive for

Đề thi thử tốt nghiệp lần 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mới chỉ giải được câu 4 và 10  do không có thời gian, nếu bạn nào có yêu cầu thì giải câu nào thì comment bên dưới giúp