//
archives

Giải tích phức

This category contains 7 posts

THƯ GIÃN TRƯỚC KÌ THI

Một số kiến thức cho các bài vận dụng ở mức độ trung bình tới nâng cao (dành cho khóa 2018) GIỚI HẠN GTLN-GTNN CỦA MODUN SỐ PHỨC KHOẢNG CÁCH MAX-MIN TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VECTƠ NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bảo vệ: Tổng hợp đề thi kết thúc môn – Cao học Cần Thơ – Khóa 20

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Đề thi môn giải tích phức – Cao học Cần Thơ Khóa 19 (có đáp số)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bài soạn Giải tích phức – Cao học Cần Thơ – Khóa 19

Bài giảng được trình bày theo hướng phân chia thành các dạng bài tập. Các bạn có thể tham khảo Link tải về: GIẢI TÍCH PHỨC Nhớ “thank” để duy trì web nha bà con

Bảo vệ: Đề thi giải tích phức – Cao học Cần Thơ niên học 2008-2009 (có lời giải)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Đề thi môn Giải tích phức – Cao học Giải tích -K18 (có lời giải)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Nghiệm toàn cục của một số phương trình vi phân phức

Luận văn thạc sỹ – chuyên ngành Toán giải tích – Lưu Thị Minh Tâm – Đại học Thái Nguyên 2010 Link tải về: NGHIEMTOANCUC-CUA-PTVIPHAN-PHUC