//
archives

nguyenchiphuong

Thạc sĩ Toán Khoa Học
nguyenchiphuong has written 100 posts for Bạn cũng làm được như tôi

Xử lý tích phân cận từ 0 tới pi/4 của ln(1+tanx)dx bằng phương pháp đổi biến số xoay vòng

Nguyên hàm của hàm phân thức hữu tỉ và quy tắc tách hàm phân thức

Hãy đón xem những bài học mới nhất chỉ có tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/yumathtv

Nhị thức NewTon và các dạng toán liên quan

Tổng hợp tất cả phương pháp các dạng toán: – Tìm hệ số chứa x^k – Tìm số hạng chính giữa – Tìm số hạng nguyên hay hữu tỉ – Tìm số hàng chính giữa – Tìm hệ số lớn nhất – Tính tổng chuỗi số

Khối cầu trong không gian và bài toán thả viên bi vào bình nước

Khối cầu trong không gian và bài toán thả viên bi vào bình nước Tiếp tục đọc

Cực trị hàm y=f[g(x)] cho đến đồ thị f'(x)

Top 5 sai lầm thường gặp khi giải bài toán cực trị hàm số

Mô hình bài toán xác định góc trong không gian

5 nguyên nhân mà bạn chăm học nhưng vẫn không có điểm 10

LTĐH P2: 5 dạng toán cơ bản xác định đường cao của hình chóp trong không gian

LTĐH P1: Top 5 bài toán hình học không gian “khó nuốt” trong kì thi tốt nghiệp THPT 2018