//
archives

Giải tích đa trị

This category contains 4 posts

Bảo vệ: Tổng hợp đề thi kết thúc môn – Cao học Cần Thơ – Khóa 20

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bài soạn môn Phương pháp phần tử hữu hạn

Tài liệu này tổng hợp từ các nhóm và được mình tổng hợp lại, trong quá trình biên soạn lại  sẽ không tránh những sai sót do đó các bạn nên đối chiếu với bài soạn ở lớp một lần nữa  trước khi học thuộc nhé. Link tải về: Ly thuyet PPPTHH

Bài soạn GTH nâng cao – Cao học Cần Thơ – Khóa 19

Bài soạn theo giáo trình giải tích đa trị của thầy Phan Quốc Khánh. Mọi sai sót trong quá trình đánh máy là không thể tránh khỏi, các bạn tự sửa nếu thấy lỗi nhé. Link tải về: Bai soan giai tich da tri (gth nang cao) Nhớ thank một phát trong mục gởi phản … Tiếp tục đọc

Giáo trình giải tích đa trị – Nguyễn Đông Yên

Bài giảng giải tích đa trị của thầy Nguyễn Đông Yên – Viện toán học link tải về