//
archives

Archive for

Bài soạn môn tối ưu tuyến tính

Bài chưa được kiểm tra kỹ, các bạn download về nhớ sửa lại nếu thấy sai sót Link tải về: toi uu

Bảo vệ: Đề thi kết thúc môn giải tích thực – Cao học Cần Thơ – Khóa 19

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Đề thi môn Toán rời rạc – Cao học Cần Thơ – Khóa 19

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Đề thi môn phương trình đạo hàm riêng – Cao học Cần Thơ – Khóa 19

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bài soạn môn Phương pháp phần tử hữu hạn

Tài liệu này tổng hợp từ các nhóm và được mình tổng hợp lại, trong quá trình biên soạn lại  sẽ không tránh những sai sót do đó các bạn nên đối chiếu với bài soạn ở lớp một lần nữa  trước khi học thuộc nhé. Link tải về: Ly thuyet PPPTHH

Bài soạn môn lý thuyết định tính phương trình vi phân

Bài soạn dành cho lớp Cao học Giải tích Cần Thơ, tài liệu chỉ trình bày một phần nhỏ là phần mà thầy Phư hạn chế ra thi. Các phần khác các bạn tham khảo thêm tài liệu nha (thi đề mở mà). Link tải về: Ly thuyet PTVP Nhớ “thank” một phát để duy … Tiếp tục đọc

Bảo vệ: Đề thi môn giải tích phức – Cao học Cần Thơ Khóa 19 (có đáp số)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Đề thi môn LTĐT Phương trình vi phân – Cao học Giải tích -K18 (có lời giải)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.