//
archives

Giải tích thực

This category contains 3 posts

Tổng hợp đề thi giữa kỳ + cuối kỳ Cao học KHTN TpHCM

Tổng hợp đề thi giữa kỳ + cuối kỳ Cao học Giải tích của trường KHTN TpHCM. Đề thi gồm + Đề thi giữa kì, cuối kì môn Giải Tích Hàm nâng cao + Đề thi giữa kì, cuối kì môn Đại số tuyến tính ứng dụng + Đề thi giữa kì môn Giải tích thực Cảm ơn bạn hienfh … Tiếp tục đọc

Bảo vệ: Đề thi kết thúc môn giải tích thực – Cao học Cần Thơ – Khóa 19

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Tài liệu lý thuyết môn Giải tích thực – Cao học Cần Thơ

Trong bài soạn có nhiều chỗ sai sót nhưng mục đích để các anh chị tự phát hiện và sửa, như vậy sẽ nhớ lâu hơn. Chúc cả lớp Cao học Giải tích K19 qua môn này hết để nghỉ tết cho vui. nhớ thank một phát trong mục gởi phản hồi nha. Tiếp tục đọc