//
archives

Archive for

Mở rộng và ứng dụng bổ đề Gronwall-Bellman – luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sỹ chuyên ngành giải tích của Hoàng Thanh Long (Tài liệu tham khảo) Link tải về: Luanvan_HoangThanhLong

Bài soạn môn phương trình đạo hàm riêng – Cao học Cần Thơ – Khóa 19

Cái này cũng soạn lại từ bài giảng của thầy Đặng đức Trọng thôi. Một vài sai xót là không tránh khỏi, bạn đọc tự sửa giúp. Link tải về: ly thuyet PTDHR “Thank” trong mục gởi phản hồi để cảm ơn tác giả và duy trì web nhé

Bảo vệ: Đề thi môn phương trình đạo hàm riêng – Khóa 18 – Cao học Cần Thơ (có lời giải)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.