//
archives

Archive for

Luyện thi AV B1 – phần nghe và chọn tranh

Cambridge PET Listening

Tài liệu lý thuyết môn Giải tích thực – Cao học Cần Thơ

Trong bài soạn có nhiều chỗ sai sót nhưng mục đích để các anh chị tự phát hiện và sửa, như vậy sẽ nhớ lâu hơn. Chúc cả lớp Cao học Giải tích K19 qua môn này hết để nghỉ tết cho vui. nhớ thank một phát trong mục gởi phản hồi nha. Tiếp tục đọc

Bảo vệ: Đề thi môn toán rời rạc – Cao học Cần Thơ Khóa 17

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.