//
archives

Vi tích phân A2

This category contains 13 posts

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2014 – đợt 2

Bộ 3 đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2014 gồm: Giải tích, Đại số, Xác suất. Cảm ơn bạn mvphuo@gmail.com đã chia sẻ tài lieu này  

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2014 đợt 1– môn Giải tích

Đề thi tuyển sinh dành cho thí sinh thi đầu vào chuyên ngành Toán Giải tích, toán xác suất thống kê và PPDD bộ môn toán Đề thi gồm 2 phần: Giải tích cơ sở và Giải tích hàm Gợi ý lời giải: Đang cập nhật Cảm ơn bạn Mai Hoan Hao đã chia sẻ … Tiếp tục đọc

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2013 đợt 2– môn Giải tích

Đề thi tuyển sinh dành cho thí sinh thi đầu vào chuyên ngành Toán Giải tích, toán xác suất thống kê và PPDD bộ môn toán Đề thi gồm 2 phần: Giải tích cơ sở và Giải tích hàm Gợi ý lời giải: Đang cập nhật

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2013 đợt 1– môn Giải tích

Đề thi tuyển sinh dành cho thí sinh thi đầu vào chuyên ngành Toán Giải tích, toán xác suất thống kê và PPDD bộ môn toán Đề thi gồm 2 phần: Giải tích cơ sở và Giải tích hàm Gợi ý lời giải: Đang cập nhật Phần giải tích cơ sở hơi dài mình chưa … Tiếp tục đọc

Tổng hợp đề thi Cao học Cần Thơ từ 2001-2012

Đề thi Cao học Cần Thơ tổng hợp từ năm 2001-2012 dành cho các bạn thi đầu vào các ngành Đại Số, Giải tích, XS-TK và Phương pháp GDBMT. Cảm ơn bạn mvphuo@gmail.com đã chia sẻ tài lieu này Link tải về: sdh_ctu co bia Nếu thấy hay thì “thank” ở mục comment để duy … Tiếp tục đọc

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2009 – môn Giải tích

Đề thi tuyển sinh dành cho thí sinh thi đầu vào chuyên ngành Toán Giải tích, toán xác suất thống kê và PPDD bộ môn toán Đề thi gồm 2 phần: Giải tích cơ sở và Giải tích hàm Gợi ý giải: Tải tại đây “Thank” một phát nếu thấy hay nha

Bài soạn môn lý thuyết định tính phương trình vi phân

Bài soạn dành cho lớp Cao học Giải tích Cần Thơ, tài liệu chỉ trình bày một phần nhỏ là phần mà thầy Phư hạn chế ra thi. Các phần khác các bạn tham khảo thêm tài liệu nha (thi đề mở mà). Link tải về: Ly thuyet PTVP Nhớ “thank” một phát để duy … Tiếp tục đọc

Bảo vệ: Đề thi môn LTĐT Phương trình vi phân – Cao học Giải tích -K18 (có lời giải)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Mở rộng và ứng dụng bổ đề Gronwall-Bellman – luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sỹ chuyên ngành giải tích của Hoàng Thanh Long (Tài liệu tham khảo) Link tải về: Luanvan_HoangThanhLong

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2011 đợt 1 – môn Giải tích

Đề thi tuyển sinh dành cho thí sinh thi đầu vào chuyên ngành Toán Giải tích, toán xác suất thống kê và PPDD bộ môn toán Đề thi gồm 2 phần: Giải tích cơ sở và Giải tích hàm Gợi ý giải: đang cập nhật