//
archives

Archive for

Fixed Point Theory – B. BOLLOBAS, W. FULTON, A. KATOK, F. KIRWAN,

CAMBRIDGE TRACTS IN MATHEMATICS General Editors B. BOLLOBAS, W. FULTON, A. KATOK, F. KIRWAN, P. SARNAK Link tải về:fixed point & application – C-Border

Fixed point & application – C.Border

Fixed point theorems with applications to economics and game theory KIM C. BORDER California Institute of Technology Link tải về: fixed point & application – C-Border

General Equilibrium Theory – Ross M.Starr

GENERAL EQUILIBRIUM THEORY An Introduction Second Edition ross m. starr University of California, San Diego Link tải về: General Equilibrium Theory

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2013 đợt 2– môn Giải tích

Đề thi tuyển sinh dành cho thí sinh thi đầu vào chuyên ngành Toán Giải tích, toán xác suất thống kê và PPDD bộ môn toán Đề thi gồm 2 phần: Giải tích cơ sở và Giải tích hàm Gợi ý lời giải: Đang cập nhật

Topology

Bài giảng được viết bởi Victor Victorov, biên tập và trình bày bởi James Dilts. Phần 1: Định nghĩa cơ bản về cấu trúc tôpô Phần 2: Phần 3: Phần 4: Điểm trong, điểm dính, điểm biên, phần trong, bao đóng …

Đề thi tuyển sinh Cao học Cần Thơ 2013 đợt 1– môn Giải tích

Đề thi tuyển sinh dành cho thí sinh thi đầu vào chuyên ngành Toán Giải tích, toán xác suất thống kê và PPDD bộ môn toán Đề thi gồm 2 phần: Giải tích cơ sở và Giải tích hàm Gợi ý lời giải: Đang cập nhật Phần giải tích cơ sở hơi dài mình chưa … Tiếp tục đọc

Tổng hợp đề thi Cao học Cần Thơ từ 2001-2012

Đề thi Cao học Cần Thơ tổng hợp từ năm 2001-2012 dành cho các bạn thi đầu vào các ngành Đại Số, Giải tích, XS-TK và Phương pháp GDBMT. Cảm ơn bạn mvphuo@gmail.com đã chia sẻ tài lieu này Link tải về: sdh_ctu co bia Nếu thấy hay thì “thank” ở mục comment để duy … Tiếp tục đọc