//
archives

Phương trình – hệ PT đại số

This category contains 2 posts

Phương pháp giải phương trình chứa căn thức

Phương trình chứa căn thức dành cho các bạn học sinh cấp 3 Link tải về: Một số phương pháp giải phương trình dạng chứa căn thức

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số đề giải PT & HTP

Link tải về: Su dung tinh bien thien de GPTi