//
archives

Khỏa sát hàm số

This category contains 2 posts

Sự biến thiên của hàm bậc 3 trên một tập tùy ý

Như ta đã biết trong chương trình phổ thông, bài toán biến thiên của hàm số là một ứng dụng của đạo hàm. Trong bài học hôm nay chủ yếu đi xây dựng bài toán biến thiên cho hàm bậc 3. Link tải về: Su bien thien cua ham so

Bài toán tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm

link tải về: Tim dk cua m de pt co nghiem